Elektronikos dalys katalogas Low Noise

Elektronikos dalysKategorijaAprašymas
OPA2686AtskirasDual, Wideband, Noise, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER
OPA2686UAtskirasDual, Wideband, Noise, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER
INA-01170AtskirasNoise, Cascadable Silicon Bipolar MMIC Amplifier
2SC4835AtskirasSilicon epitaxial planer type(For band low-noise amplification)
MK2732-05AtskirasPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-05SAtskirasPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-05STRAtskirasPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06AtskirasPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GAtskirasPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GIAtskirasPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GITRAtskirasPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GTRAtskirasPhase Noise VCXO Multiplier
HA12134AFAtskirasDolby B-Type Noise Reduction System
2SA1016AtskirasHigh-Voltage Low-Noise Applications
2SA1016KAtskirasHigh-Voltage Low-Noise Applications
2SA921AtskirasSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SA970AtskirasTRANSISTOR NOISE AUDIO AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SB1036AtskirasSilicon epitaxial planer type(For low-frequency low-noise amplification)
2SB745AtskirasSilicon epitaxial planer type(For low-frequency low-noise amplification)
2SB745AAtskirasSilicon epitaxial planer type(For low-frequency low-noise amplification)
2SB788AtskirasSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SB792AtskirasSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SB792AAtskirasSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SC5019AtskirasSilicon epitaxial planer type(For band low-noise amplification)
2SC5064AtskirasEPITAXIAL PLANAR TYPE (WHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5065AtskirasEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5066AtskirasEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5066FTAtskirasEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5084AtskirasEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5085AtskirasEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)