Elektronikos dalys katalogas Vairuotojo stiprintuvams

Elektronikos dalysKategorijaAprašymas
MAX232Mikrobangų RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232DMikrobangų RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232DWMikrobangų RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232IMikrobangų RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232IDMikrobangų RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232IDWMikrobangų RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232INMikrobangų RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232NMikrobangų RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
Q67006-A9234Mikrobangų RFMotor Driver
BA6289FMikrobangų RFReversible motor driver
BA6295Mikrobangų RF2-channel driver players
BA6295AFPMikrobangų RF2-channel driver players
TA8316ASMikrobangų RFIGBT GATE DRIVER
UCC27321Mikrobangų RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DMikrobangų RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DGNMikrobangų RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321PMikrobangų RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322Mikrobangų RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DMikrobangų RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DGNMikrobangų RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322PMikrobangų RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
2SC1384Mikrobangų RFSilicon epitaxial planer type(For low-frequency power amplification driver amplification)
IR2110Mikrobangų RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110E6Mikrobangų RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110LMikrobangų RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110L6Mikrobangų RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110PBFMikrobangų RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110SMikrobangų RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110SPBFMikrobangų RFHIGH SIDE DRIVER
LM2439Mikrobangų RFMonolithic Triple Driver