Elektronikos dalys katalogas Low Noise

Elektronikos dalysKategorijaAprašymas
OPA2686AnalogasDual, Wideband, Noise, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER
OPA2686UAnalogasDual, Wideband, Noise, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER
INA-01170AnalogasNoise, Cascadable Silicon Bipolar MMIC Amplifier
2SC4835AnalogasSilicon epitaxial planer type(For band low-noise amplification)
MK2732-05AnalogasPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-05SAnalogasPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-05STRAnalogasPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06AnalogasPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GAnalogasPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GIAnalogasPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GITRAnalogasPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GTRAnalogasPhase Noise VCXO Multiplier
HA12134AFAnalogasDolby B-Type Noise Reduction System
2SA1016AnalogasHigh-Voltage Low-Noise Applications
2SA1016KAnalogasHigh-Voltage Low-Noise Applications
2SA921AnalogasSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SA970AnalogasTRANSISTOR NOISE AUDIO AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SB1036AnalogasSilicon epitaxial planer type(For low-frequency low-noise amplification)
2SB745AnalogasSilicon epitaxial planer type(For low-frequency low-noise amplification)
2SB745AAnalogasSilicon epitaxial planer type(For low-frequency low-noise amplification)
2SB788AnalogasSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SB792AnalogasSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SB792AAnalogasSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SC5019AnalogasSilicon epitaxial planer type(For band low-noise amplification)
2SC5064AnalogasEPITAXIAL PLANAR TYPE (WHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5065AnalogasEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5066AnalogasEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5066FTAnalogasEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5084AnalogasEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5085AnalogasEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)