Elektronikos dalys katalogas Įprastiniai jungikliai

Elektronikos dalysKategorijaAprašymas
54LVXC4245Analogas8-Bit Dual Supply Configurable Voltage Interface Transceiver with TRI-STATE Outputs
54LVXC4245J-QMLAnalogas8-Bit Dual Supply Configurable Voltage Interface Transceiver with TRI-STATE Outputs
54LVXC4245W-QMLAnalogas8-Bit Dual Supply Configurable Voltage Interface Transceiver with TRI-STATE Outputs
74LVXC4245Analogas8-Bit Dual Supply Configurable Voltage Interface Transceiver with 3-STATE Outputs
74LVXC4245MTCAnalogas8-Bit Dual Supply Configurable Voltage Interface Transceiver with 3-STATE Outputs
74LVXC4245QSCAnalogas8-Bit Dual Supply Configurable Voltage Interface Transceiver with 3-STATE Outputs
74LVXC4245WMAnalogas8-Bit Dual Supply Configurable Voltage Interface Transceiver with 3-STATE Outputs
54LVXC3245Analogas8-Bit Dual Supply Configurable Voltage Interface
54LVXC3245J-QMLAnalogas8-Bit Dual Supply Configurable Voltage Interface
54LVXC3245W-QMLAnalogas8-Bit Dual Supply Configurable Voltage Interface
74LVXC3245Analogas8-Bit Dual Supply Configurable Voltage Interface Transceiver with 3-STATE Outputs
74LVXC3245MTCAnalogas8-Bit Dual Supply Configurable Voltage Interface Transceiver with 3-STATE Outputs
74LVXC3245QSCAnalogas8-Bit Dual Supply Configurable Voltage Interface Transceiver with 3-STATE Outputs
74LVXC3245WMAnalogas8-Bit Dual Supply Configurable Voltage Interface Transceiver with 3-STATE Outputs
TC74LVXC3245FSAnalogasOCTAL DUAL SUPLY CONFIGURABLE VOLTAGE INTERFACE TRANSCEIVER
SN74AVC20T245AnalogasDUAL SUPPLY TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION 3-STATE OUTPUTS
SN74AVC20T245DGGRAnalogasDUAL SUPPLY TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION 3-STATE OUTPUTS
SN74AVC20T245DGVRAnalogasDUAL SUPPLY TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION 3-STATE OUTPUTS
SN74AVC20T245GQLRAnalogasDUAL SUPPLY TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION 3-STATE OUTPUTS
SN74AVC20T245ZQLRAnalogasDUAL SUPPLY TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION 3-STATE OUTPUTS
74AVCH20T245ZQLRAnalogasDUAL SUPPLY TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION STATE OUTPUTS
SN74AVCH20T245AnalogasDUAL SUPPLY TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION STATE OUTPUTS
SN74AVCH20T245GRAnalogasDUAL SUPPLY TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION STATE OUTPUTS
SN74AVCH20T245KRAnalogasDUAL SUPPLY TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION STATE OUTPUTS
SN74AVCH20T245VRAnalogasDUAL SUPPLY TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION STATE OUTPUTS
TRAC020LHAnalogasTOTALLY RE-CONFIGURABLE ANALOG CIRCUIT TRAC
TRAC020LHQ36AnalogasTOTALLY RE-CONFIGURABLE ANALOG CIRCUIT TRAC
CY8C26443AnalogasConfigurable Mixed-Signal Array with On-board Controller
FSTD32450AnalogasConfigurable 4-Bit 40-Bit Switch with Selectable Level Shifting (Preliminary)
FSTD32450GXAnalogasConfigurable 4-Bit 40-Bit Switch with Selectable Level Shifting (Preliminary)